صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۶ ب.ظ
0

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل گفت: به دلیل تبعات زیست محیطی موافق انتقال حوزه به حوزه آب در این استان نیستیم.

وراوی :

وراوی: سید رضا موسوی با جدی خواندن بحران آب در اردبیل افزود: طرح هایی مانند انتقال حوزه به حوزه آب تبعات زیست محیطی به دنبال دارد و تجربیات صورت گرفته نتیجه مطلوبی را نشان نمی دهد.
وی با ذکر مثالی به استان اصفهان اشاره کرد که انتقال حوزه به حوزه آب نه تنها مشکلات کم آبی را حل نکرده بلکه شاخص های زیست محیطی را تنزل داده است.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با تاکید به اینکه انتقال حوزه به حوزه صرفا در شرایط خاص و برای شرب قابل قبول است، افزود: به ویژه اگر انتقال برای مصرف کشاورزی باشد پذیرفته نیست.

این مسئول با بیان اینکه تامین آب شرب نیاز حیاتی است، افزود: حتی در تامین آب شرب نیز اجرای طرح هایی از جمله انتقال حوزه به حوزه آب باید با دقت تمام انجام شود.

موسوی توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع را مقدم بر انتقال حوزه به حوزه دانست و تاکید کرد: استان اردبیل نیازمند بهره گیری از طرح آمایش در این خصوص است.

وی اجرای پروژه های آبی را نیازمند توجه به اثرات زیست محیطی عنوان و اضافه کرد: بی توجهی به این حوزه موجب خواهد شد در آینده نزدیک نه تنها منابع موجود تهدید شود بلکه اهداف مورد انتظار پروژه ها نیز برآورده نشود.

این مسئول استان اردبیل را از استان های پیشرو در بررسی پیوست زیست محیطی پروژه های مختلف دانست و تاکید کرد: به جد پیگری اثرات زیست محیطی پروژه های مختلف اجرا شده توسط دستگاه های مختلف هستیم.

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر