صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ | ۱۱:۱۳ ق.ظ
0

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: سپرده‌های جذب شده بانک‌های دولتی این استان در سال گذشته با افزایش ۲۵.۵ درصدی به نسبت سال ما قبل به ثبت رسیده است.

وراوی :

وراوی: هاشم مظفری تصریح کرد: براساس آمار های اخذ شده از بانک های دولتی استان اردبیل، درسال گذشته میزان سپرده های جذب شده در سطح استان بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سال ۱۳۹۲با افزایش ۲۵.۵ درصدی مواجه بوده است.
وی با تاکید به اینکه بیشترین مقدار سپرده از مجموع سپرده های جذب شده دراستان مربوط به سپرده های بلند مدت است، افزود: ازمجموع سپرده ها ی جذب شده دراستان ۳۹.۱درصد مربوط به سپرده بلند مدت، ۳۶.۶ درصد مربوط به سپرده کوتاه مدت، ۱۴.۶ درصد مربوط به قرض الحسنه جاری و ۹.۸ درصد نیز سهم قرض الحسنه پس انداز است.

مدیر کل اموراقتصادی و دارایی استان حجم تسهیلات پرداختی بانک های استان را درپایان سال گذشته بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۲ باافزایش ۲۱.۲ درصدی همراه است.

مظفری مقایسه میزان تسهیلات اعطاء شده درسال گذشته رابا میزان سپرده حدود ۱۸۲ درصد اعلام کرد و گفت: ازجمع کل میزان تسهیلات پرداختی استان شش درصد برای بخش صنعت و معدن، ۱۹.۹ درصد برای بخش کشاورزی، ۴۷.۱ درصدبرای بخش مسکن وساختمان، ۱۳.۵ درصد برای بخش بازرگانی وخدمات و ۱۳.۴درصدمابقی مربوط به سایراختصاص یافته است.

مدیر کل اموراقتصادی ودارایی استان با اشاره به تنگناها و مشکلات اقتصادی موجود گفت: بیشترین مقدار افزایش تسهیلات اعطایی ذکر شده مربوط به بخش کشاورزی با ۶۶.۹ درصد و همچنین کمترین تسهیلات اعطایی مربوط به بخش صنعت و معدن با منفی ۱۲.۹ درصد است.

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر