صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ | ۲:۵۱ ب.ظ
0

عدم تکریم ارباب رجوع در مراجعات مردمی از شهرستان به ادارات کل استان اردبیل موجب نارضایتی مردمی از ادارات کل استان شده است

وراوی :

وراوی: در حالی که یکی ازخدمات نظام جمهوری اسلامی ارائه بیمه تامین اجتماعی به اقشار کارگر ونیازمند جامعه است و این مردم روزانه بامراجعه به شعبات مختلف تامین اجتماعی استان در شهرستان خواستار برخورداری ازخدمات نظام هستند ولی در مراجعات به اداره کل تامین اجتماعی استان با برخورد نامناسب و عدم تکریم ارباب رجوع مو اجه شده و هیچکس جوابگوی مردمی که از شهرستان مراجعه می کنند نیست.
چه کسی در نظام جمهوری اسلامی در اداره تامین اجتماعی جوابگوی این قشر کارگر است . حال تامین اجتماعی استان که دم از تکریم ارباب رجوع می زند این خدمت به مردم در آن اداره کل کمتر دیده می شود .
البته تابلوی تکریم ارباب رجوع با خط خوش و خوانا در همه ادارات دیده می شود ولی این تکریم دیده نمی شود می توانید امتحا ن کنید .
مردمی که از قشر کارکر و ضعیف جامعه با صرف هزینه فراوان و وقت به ادارات کل مراجعه می کنند ولی بی جواب به شهرستان باز می گردند و این شایسته مسئولی که خود را مدیر – کارمند – معاون اداره می خواند نیست.
مستندات مراجعات مردمی به ادارات کل موجود است در صورت نیاز به ترتیب ادارات استان انتشار خواهد یافت.
البته یک سوی قضیه هم در مصاحبه های مردمی بامراجعه کنندگان مشخص شد که نامه هایی که از سوی مسئولین شهرستان به سوی ادارات کل نوشته می شود بی جواب و بی اثر همچنان در کارتابل ها مدیران استانی و معاونت های آنان سنگینی و خاک می خورد.

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر