صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ | ۹:۳۲ ب.ظ
0

مدیر کل سازمان انتقال خون استان اردبیل گفت: بانوان خلخال برترین رتبه اهدا کنندگان خون کشوررا به خود اختصاص داده اند.

وراوی :

اللهوردی نوبخت روز سه شنبه درنشستی با فرماندار خلخال افزود: اهالی خلخال رتبه برتر استانی را دراهدا مستمرخون به خود اختصاص داده وبانوان این شهرستان نیزبرترین رتبه اهدا کنندگان کشوررا ازآن خود کرده اند.

وی بیان کرد: شاخص اهدای خون درخلخال عالی بوده وهیچ وقت نیازی به تامین خون ویا فرآورده های خونی مورد نیازاین شهرستان ازمرکزویا سایرمناطق دیگراستان نبوده است.

نوبخت اظهار داشت: با وجود محدودیت های اعتباری وگران بودن قیمت تجهیزات پایگاه های انتقال خون درمناطق مختلف استان، تمامی دستگاه های مورد نیازبرای پایگاه های انتقال خون درمرکز وشهرستان های استان ازجمله پایگاه خلخال تهیه وتامین شده است .

او بیان کرد: بسیاری ازتجهیزات استفاده شده برای پایگاه های انتقال خون تولید داخلی نداشته وبه دلیل وارداتی بودن این تجهیزات ومشکل تحریم های خارجی خرید وتهیه این امکانات همیشه با مشکل مواجه است .

دراین دیدار علی نظری فرماندارخلخال نیز با تقدیراز اهالی خلخال درخصوص کسب رتبه های برتر استانی وکشوری دراهدا خون ازافزایش اعتبارات پایگاه انتقال خون این شهرستان درسال جاری وازمحل اعتبارات تملک دارائیهای شهرستان خبرداد.

وی گفت : متاسفانه درسال های گذشته به بحث تعمیر وتجهیزدستگاه های اجرایی شهرستان بی توجهی شده وتلاش می شود با افزایش اعتبارات استانی این نقص درسطح ادارت خلخال جبران شود.

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر