صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴ | ۱:۱۶ ب.ظ
0

فرماندارخلخال با تاکید بر اینکه موضوع تقسیمات کشوری و تبدیل دهستان به بخش و بخش به شهرستان امری پیچیده و تخصصی وزارت کشور است از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا در این زمینه از دادن وعده هایی که امکان عملی شدن وجود ندارد خوداری کنند.

وراوی :

علی نظری شیخ احمد روز شنبه افزود: ایجاد هرگونه تشکیلات اداری جدید تابع قانون تقسیمات کشوری است وبراساس قانون تبدیل بخش خورش رستم به شهرستان و نیزتبدیل روستاهای کردنشین به بخش هم امکان پذیرنیست .
وی با بیان اینکه طرح این گونه ادعا ها مصرف تبلیغاتی وانتخاباتی دارند افزود: نامزدهای انتخابات مجلس ازدادن این گونه شعارها که امکان تحقق آنها وجود ندارد پرهیزکنند .
نظری گفت: بر اساس قوانین تقسیمات کشوری حداقل شرایط جمعیتی لازم برای تشکیل شهرشتان ۸۰ هزارنفروبرای تشکیل بخش ۲۰ هزارنفرمی باشد گفت : این درحالی است که جمعیت روستاهای کردنشین کمتر از۲ هزارو۲۰۰ نفرمی باشد.
فرماندار خلخال افزود: تبدیل بخش خورش رستم خلخال به شهرستان ونیزروستاهای کردنشین منطقه به بخش شاطرانلو شایعه ای بیش نیست وطبق قوانین موجود تحقق چنین امری درآینده نیزامکان پذیرنخواهد بود.

ایرنا

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر