صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ | ۳:۲۴ ق.ظ
0
وراوی :

برای همه عزیزانی که میخواهند در انتخابات مشکین شهر شرکت نموده و در معیت کاندیدای مورد نظرشان تبلیغ انجام دهند پیشنهادی داشتم. همانگونه که واقفیم در آداب تعاملات اجتماعی ما فرهنگ بسیار زشت و غلطی رسوب کرده و آنهم اینست که جهت تبلیغ خود و یا کاندیدای موردنظر شروع به تخریب رقیب و تکریم خود میکنیم، این تاکتیک زشت را شیوه نفی و اثبات غیراخلاقی می نامم.

تفکر جهان سومی اینگونه است که وقتی نائب رئیس میخواهد رئیس شود زیر پای رئیسش را خالی میکند تا جایگاه او را بگیرد ولی تفکر سیستمهای اروپایی اینست که نائب رئیس کمک میکند تا رئیسش مدیر کل شود و او رئیس! بیایید عوض تخریب هم، داشته های همدیگر را تقویت کنیم! داستانی در این خصوص است که:

حکیمی در صحرایی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود. مردی به او نزدیک شد و گفت مرا به شاگردی بپذیر! حکیم با انگشت، خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن. مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکیم گفت برو یک سال بعد بیا. یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت کوتاهش کن. مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.

حکیم نپذیرفت و گفت برو یک سال بعد بیا! سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت: نمی دانم و خواهش کرد پاسخ را بگوید. حکیم خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد.

اگر میخواهیم برای کاندید خاصی تبلیغ کنیم نیازی به پاک کردن خط فکری و تخطئه عملکردهای مثبت و منفی رقیب نداریم. با لعنت فرستادن به تاریکی دنیای روشنی نخواهیم داشت اگر میتوانیم چراغی روشن کنیم! تبلیغات ما هم همینطور است، نیازی به دشمنی و درگیری با دیگر کاندیداها نداریم. به دنبال رشد و پیشرفت خودمان باشیم. به دیگران کاری نداشته باشیم و کار خودمان را بکنیم. با خرد کردن رقیبانمان نمی توانیم جایگاهی پیدا کنیم.

ایلقار موذن زاده -روانشناس

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر