صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ | ۱:۲۰ ق.ظ
3

مقاله پیش روی تحقیقی در باب بررسی میزان و نحوه ایجاد توازن خانوادگی (تعادل خانواده و کار) در میان زنان شاغل مشگین شهر می باشد

وراوی :

   مقاله پیش روی تحقیقی در باب بررسی میزان و نحوه ایجاد توازن خانوادگی (تعادل خانواده و کار) در میان زنان شاغل مشگین شهر می باشد که در سال ۹۲-۹۱  توسط اینجانب انجام گرفته است و در اینجا چکیده مختصری از مسائل و مشکلاتی که به گونه ای گریبانگیر تمامی زنان شاغل جامعه ما شده و آنها را درهر پست و مقامی که باشند با این معضلات درگیر کرده، آورده ایم.

اهمیت پرداختن به این موضوع، چه از بعد روانی خانواده ها که ریشه در تربیت صحیح یک نسل متعادل و مفید برای جامعه دارد و چه از نظر بهره وری مناسب برای کارکرد سازمان هایی که زنان در آنجا به اشتغال مشغولند، امری بسیار ضروری می نماید.

 مسئله

افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل و تحصیلکرده واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران است  و رو آوردن زنان به اشتغال در خارج از کانون خانوادگی تأثیری بسزایی در ابعاد هویت اجتماعی آنان داشته و این امر، به نوبه خود، موجب افزایش اعتماد به نفس جامعه زنان می شود. با توجه به این امر، در اینجا یک مسئله امکان طرح و بررسی پیدا می کند و آن این سوال است که چرا نرخ  ورود به کار در زنان در مقایسه با مردان کمتر است؟ این سوال از این رو اهمیت دارد که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل می دهند و در عین حال به واسطه تحولات گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی پیدا کرده اند. بنابراین هرگونه افزایش در نرخ کاری زنان می تواند در نهایت به شتاب گیری توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور منجر گردد. اما چرا زنان کمتر از مردان به کار در بیرون از خانه اقدام می کنند؟

تعارض بین نقشی

همه ما می دانیم که اغلب زنان شاغل به طور همزمان دارای سه نقش مادر، همسر و کارمندی هستند. هر یک از این نقش ها مجموعه ای از انتظارات مختلف را از زنان ایجاد می کند. درهم آمیختگی خانواده و کسب و کار، مجموعه ای از مسایلی مانند هویت شخصی، تضاد نقش، نارضایتی شغلی و خانوادگی، فرسودگی و ناکارآمدی درهر یک از نقش ها را برای زنان  ایجاد می کند. انجام موازی تعهدات کار و خانواده، زنان را با تعارض نقش مواجه می کند. این نوع تعارض که نوعی ویژه از تعارض بین نقشهاست از ناسازگاری زنان با مسئولیت های دوگانه کاری و خانوادگی ناشی می شود که به طور همزمان با آن مواجه اند و زنان را با هزینه های روانی و اجتماعی  فراوان مواجه می کند.

خطر بروز چنین حالتی بیشتر در مواقعی است که فعالیت شغلی زن با الگوی سنتی همخوانی نداشته باشد که این امر در جامعه ایران و خصوصا در شهر کوچکی مثل مشگین شهربسیار چشمگیر است. به ویژه آن که، در زندگی سنتی، با تقسیم کار براساس جنسیت، تحت هر شرایطی، اداره امور خانگی به عهده زن پنداشته می شود و براساس همین ارزشهای سنتی، فعالیت وی در خارج از خانه به معنی تضعیف انسجام خانواده تلقی میگردد.

با توجه به این مسائل زنانی که فعالیت اقتصادی مستمر دارند معمولاً یا تحصیلات عالی را گذرانده اند یا ازدواج نکرده اند و یا دارای فرزند نیستند و اغلب در مشاغلی خدماتی مانند تدریس و پرستاری مشغول به کارند که از سنخ نقش آنان در خانه است و جنبه مراقبتی- تربیتی دارد.

 

یافته ها

نامسیوایم و ماونت (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر مستقیم تعارض شغلی- خانوادگی  بر روی رضایت شغلی  و تعهد سازمانی پرداختند. دستاورد بررسی آنها نشان داد که وجود تعادل بین زندگی خانوادگی- شغلی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد و این عامل باعث می شود که کارمندان نسبت به سازمان هایشان دارای تعهد باشند. آنها همچنین دریافتند که تعهد کارمندان بر روی سازمان هایشان می تواند تاثیر تعارض شغلی – خانوادگی را بر روی رضایت شغلی آنها معتدل کند، که این یافته ها نتیجه تحقیق ما را تائید می کنند.

طبق یافته های روجلبرگ( ۲۰۰۷)تعارض کار- خانواده با رضایت از زندگی،‌ رضایت زناشویی، رضایت خانوادگی و عملکرد خانوادگی رابطه منفی دارد، که نتایج تحقیق ما نیز نشان می دهد توازن کار – خانواده با این متغییرها رابطه مستقیمی دارد.

پیشنهادات

 توازن شغلی- خانوادگی و رضایت شغلی دو شاخص مهمی هستند که در بهزیستی کارکنان هر سازمان اهمیت فراوانی دارند.

حمایت سازمانی از کارکنان با درک مثبت آنان از سازمانها مرتبط است و این بدین معنی است که اثرات منفی محیط کار کمتر به خانه ها منتقل می شود و نگرش مثبت تری نسبت به کار در کارکنان ایجاد می شود. بررسی پیامدهای تجربی تعارض شغلی – خانوادگی و رضایت شغلی – خانوادگی در صورت حمایت های سازمانی می تواند در بهبود روند افزایش توازن شغلی- خانوادگی نقش موثری داشته باشد.

برای پرداختن به این موضوع بهتر است که سازمانها و مدارس هر از چندگاهی با برگزاری دوره های آموزش مهارت زندگی برای زنان و خانواده ها اهمیت نقش حمایت خانوادگی (و البته حمایت های سازمانی) و ارتباط قوی آن را با توازن شغلی- خانوادگی و رضایت شغلی -خانوادگی مشخص کنند.

با توجه به اینکه  در جامعه ما  آمار زنان شاغل و به دنبال آن تبعات شغلی- خانوادگی آنها نیز قابل توجه است، انجام مطالعات گسترده و کاربردی در این زمینه در بسترهای مختلف، یافتن علل و چگونگی رفع آن بصورت بومی برای هر منطقه از کشور امری لازم و ضروری است و مسئولین امر باید تدابیر و سازوکارهای لازم در این زمینه را اتخاذ نمایند.

یادداشت / کبری نوروزی
کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

دیدگاه شما درباره این خبر