صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۴ ق.ظ
0
وراوی :

در طول سالهای گذشته تنبلی و توجه نداشتن و مواظبت نکردن ومدیر توانا نبودن و استفاده نادرست از امکانات سبب شده تا مردم خاطر خوشی از شهرداری نداشته باشند
انجا م وظیفه و خدمت کردن در پست شهرداری و قبول مسئولیت و خدمتگزاری برای مردم یکی از مسئولیت های سنگین در نظام اسلامی بوده و حفظ امانت از ویژگیهای اساسی یک مسئول و شهر دار خوب و انقلابی می باشد
چه زیباست برای بدست آوردن دستاورد های بزرگ و کسب موفقیت های بلند وداشتن محیطی آرام و توریستی و دوست داشتنی شهردار شدن
درود بر شهرداری که در گیر ودار زندگی ماشینی و عصر اینترنت و کامپیوتر و تلگرام هنوز هم بدور از تعصبات قومی و قبیله ای به ارزش های والای انسانی می اندیشد و کمک به مردم و امانتداری در مسئولیت و خدمتگزای و شجاعت در برقراری عدالت و برابری در خونش موج می زند و حفظ بیت المال و حق و حقوق مردمی هرگز از یاد نمی برد
خنده برلبان خسته مردم این دیاربا همه فشارهای سیاسی و اجتماعی و مالی و غیره توسط شهردار منطقه کاری است در خور ستایش که فعالیت های فرهنگی و هنری می تواند می‌تواند نقش موثری داشته باشد
شهردار خوب وکار آمد و خدمتگزار همچون سدی در مقابل انتقادات بوده و همیشه برای مردم فایده وارزش می آفریند و برعکس مدیر و شهردار ناکارآمد و ناآگاه با تصمیمات غیر کارشناسی خود بر دشواری ها و مشکلات و بدهی ها وزیان ها می افزاید
در شرایطی که بسیاری از مردم و خانواده ها از تامین مخارج زندگی خود عاجزند یک شهر دار خوب هیچوقت با تصویب های غیر کارشناسی راه افراط و تفریط و حیف میل بیت المال را برنمی گزیند بلکه با تکیه بر قانون و نظرات بزرگان و صاحبان اندیشه و فکر فرصت را مغتنم شمرده و مقدمات وحدت وهمدلی وخدمت صادقانه را هموار می سازد
یک شهردار خوب برای اینکه مسئولیت وکار های خود را به ثمر برساند باید علاوه بر ویژگیهایی مثل باهوش . زرنگ و کوشا و فعال بودن باید مدیر عادل و توانمندی باشد و در همه حال توانایی استفاده مطلوب و بهینه از امکانات موجود را داشته باشد
شهردار خوب و توانمند با مطالعه دقیق نیازهای اصلی شهر از بعد زیباسازی، توسعه فضاهای سبز و فرهنگی ،رسیدگی معقول و عادلانه به تمام نقاط شهری ،بهسازی میادین و خیابان ها و معابر اصلی و دوری از ورود به بحث ها و کنش های سیاسی ، تنها به وظیفه خطیر خود می پردازد
و ی با تکریم ارباب رجوع از سطحی نگری و بی فکری که حاصلی جز تباهی بیت المال و تخریب ندارد دروری جسته و همیشه ساز خدمت صادقانه بر مردم را کوک کرده و از رقصیدن با ساز های مداهنه گرایانه و ادبیات ستایش آمیز افراد منافق دوری می جوید
شهردار خوب در مقابل وسوسه ها مقاومت میکند و همیشه دنبال مدیران پاکدست بوده و از آمار ساختگی وروحیه حاضری‌خوری و زحمت نکشیدن و عرق نریختن وراه‌حل‌های هپروتی و مدیرانی ایستا و غیرخلاق که عملا هیچ شاهکاری ندارند می گریزد .
شهردار خوب از بکار بستن مدل‌های منسوخ و متروک دنیا که باعث نابودی و ورشکستگی میشود دوری کرده وازاعمال نفوذ افراد مختلف و متخلف بر شهرداری جلوگیری می نمایید شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار داده واز زیر مجموعه های خویش با حفظ احترام و شان انسانی کارنامه می خواهد آسفالت معابر، روشنایی کم کوچه‌ها و خیابان‌ها وجمع آوری زباله و بهداشت محیط وسد معابر شهر را جدی گرفته و دستان یاری گر خبرنگاران را هر گز از یاد نمی برد ا
کلام آخر اینکه شهردار خوب من هرگز با توپ و تشر و تهدید و تطمیع به اضطراب و بی‌ثباتی نمی افتد و از جایگاه حق کنده نمی شود :
تزول الجبال و لاتزل
کوه اگر از جا جنبید، تو استوار باش

 

توکل مشکبار

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر