صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۶ ب.ظ
1

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل گفت: مطالعات مدیریت پسماند در این استان ضروری است.

وراوی :

وراوی: سید رضا موسوی با تاکید به حجم قابل توجه زباله در اردبیل تصریح کرد: حجم تولیدی زباله از سرانه متوسط کشوری نیز بالاتر است.
وی با ابراز نگرانی از حجم تولید زباله در این استان تصریح کرد: با این وجود سیاست مشخصی برای مدیریت پسماند نداریم و حتی برخی شهرداری ها نسبت به وظایف قانونی خود توجیه نیستند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان معتقد است باید مطالعات طرح جامع و تفضیلی مدیریت پسماند در اردبیل دردستور کار قرار گیرد.

موسوی با اذعان به اینکه در برخی شهرها حتی مطالعه مدیریت پسماند انجام نشده است، تصریح کرد: برخی شیوه های جمع آوری و دفن پسماند آسیب های زیست محیطی جدی به دنبال دارد.

وی توجه به ملاحظات زیست محیطی را از ابعاد توسعه پایه هر منطقه دانست و نبود مطالعات آمایش سرزمین را یکی از ضعف های بی توجهی به موضوعات محیط زیست عنوان کرد.

به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با توجه به محور قرار دادن صنعت در استان ضروری است ملاحظات زیست محیطی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

موسوی توسعه بی قواره و بی توجه به محیط زیست را زمینه ساز ایجاد مشکلات متعدد دانست و تصریح کرد: باید مطالعات جامع در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

دیدگاه شما درباره این خبر